-A +A

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Sprawdzian szóstoklasisty z CKE zbliża się wielkimi krokami. Uczniowie szóstych klas napiszą go już 4 kwietnia.

Sprawdzian oceni, w jakim stopniu uczeń opanował czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do sprawdzianu w  czwartek, będzie go pisać w drugim terminie -4 czerwca

Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. Jednak, jeżeli planuje naukę w innym gimnazjum musi uzyskać jak najwyższą ilość pkt.  Gimnazja organizują dni otwarte podczas których uczniowie i rodzice informowani są o zasadch rekrutacji do szkoły (patrz załącznik).

 Jak idą przygotowania do testu szóstoklasisty?

18 marca uczniowie ostatni raz pisali próbny sprawdzian przygotowujący do sprawdzianu właściwego.  

Kategorie: